Putem onlajn platforme, Organizacija MojStan nudi mogućnost snabdjevačima oglašavanje svojih stanova koje su na raspolaganju za rezervaciju, a korisnici platforme mogu rezervisati te stanove.

Rezervacijom preko MojStan.org, vi ulazite u direktni ugovorni odnos sa snabdjevačem kod koga rezervišete smještaj. Od trenutka kada obavite rezervaciju mi funkcionišemo samo kao posrednik između vas i snabdjevača, prenoseći podatke vaše rezervacije relevantnom snabdjevaču i šaljući vama e-poruku sa potvrdom rezervacije umjesto i u ime snabdevača.

Informacije koje mi pružamo prilikom obavljanja usluga, baziraju se na informacijama koje dobijamo od strane snabdjevača. U tom smislu, snabdjevači imaju pristup ekstranetu gdje imaju punu odgovornost za ažuriranje cijena, raspoloživosti i drugih informacija prikazanih na našoj platformi.

Iako ulažemo znatan napor i vještinu u obavljanje naših usluga, mi ne možemo potvrditi niti garantovati da su sve navedene informacije tačne, kompletne i istinite, niti možemo biti odgovorni za bilo kakve greške (uključujući očigledne i slovne greške), prekide veze (bez obzira da li je u pitanju (privremeni i/ili djelimični) kvar, popravka, apgrejd ili održavanje naše platforme ili nešto drugo), netačne, neistinite ili informacije koje dovode u zabludu, ili, pak, nedostatak informacija. Svaki pojedinačni snabdjevač je u svakom trenutku odgovoran za tačnost, potpunost i istinitost (opisnih) informacija (uključujući cijene i raspoloživost) prikazanih na našoj platformi. Naša platforma nije i ne treba ga smatrati preporukom niti potvrdom kvaliteta, nivoa usluge, kvalifikacije ili rejtinga (putem zvjezdica) bilo kog raspoloživog snabdjevača.

Naše usluge su na raspolaganju korisnicima samo za ličnu upotrebu. Stoga vam nije dozvoljeno da preprodajete, dubinski povezujete (deep-link), koristite, kopirate, pratite (npr. putem veb spajdera ili veb skrejpinga), prikazujete, preuzimate ili reprodukujete bilo koji sadržaj ili informacije, softver, proizvode ili usluge koje su na raspolaganju na našoj platformi u bilo kakve komercijalne ili konkurentske svrhe.

Cijene

Cijene na našoj platformi su veoma konkurentne. Sve cijene na platformi su izražene po stanu ili drugoj nekretnini iz ponude, za čitavu dužinu boravka, osim ukoliko nije drugačije naznačeno na našem veb sajtu ili u e-poruci sa potvrdom rezervacije. Vlasnik stana može da naplati primenjive takse u slučaju nepojavljivanja ili ukoliko postoji naknada za otkazivanje a takođe i gosta koji je uradio razervaciju a nije se pojavio, može prijaviti administratoru sajta za stavljanje na crnu listu.

Nekada su na našoj platformi na raspolaganju niže cijene za određeni boravak u jedinicama snabdjevača, ali ove cijene, koje formiraju snabdjevači, mogu podrazumjevati određena ograničenja i uslove, u pogledu, na primjer, otkazivanja ili refundiranja. Molimo vas da prije rezervacije pažljivo provjerite informacije o stanu i cijeni, kako biste bili upoznati s takvim mogućnostima.

Očigledne greške i neispravne informacije (uključujući štamparske greške) nisu obavezujuće.

Sve posebne ponude i promotivne akcije označene su kao takve.

Besplatno

Naša usluga za krajnjeg korisnika (gosta ili kupca) je besplatna. Za razliku od drugih, nećemo vam naplatiti našu uslugu niti ćemo vam na cijenu sobe dodati troškove (poput nadoknade za rezervaciju).

Vlasnici smještaja plaćaju proviziju (mali procenat cijene sobe) Organizaciji MojStan po prethodno izabranom paketu usluga navedenom u cjenovniku.

Kreditna kartica ili transfer putem bankovne doznake

U zavisnosti od uslova i raspoloživosti, neki snabdjevači nude mogućnost plaćanja rezervacija (dijelom ili u cjelosti, a u skladu sa pravilima plaćanja smještajnog objekta) direktno snabdjevaču tokom procesa rezervacije putem onlajn sistema za bezbjedno plaćanje (u zavisnosti od ponude vaše banke). Za određene proizvode i usluge MojStan omogućava (kroz sistem za naplatu treće strane) plaćanje relevantnog proizvoda ili usluge (npr. usluga naplate) po izboru snabdjevača (MojStan nikada ne postupa kao ovlašćeni trgovac). Plaćanje se vrši kroz sistem za naplatu treće strane sa vaše kreditne/debitne kartice ili računa na račun snabdjevača. Svaka uplata prebačena na račun snabdjevača na ovaj način sadržaće vašu uplatu ukupne (ili dijela) cijene rezervacije odgovarajućeg proizvoda ili usluge u konačnom obračunu tražene cijene, i vi ne ostvarujete pravo na povrat ove uplaćene sume.

Kada je rezervacija plaćena putem kreditne ili debitne kartice, uplata će biti procesuirana od strane kompanije ovlašćene za kreditne ili debitne kartice koja postupa kao nezavisna treća strana i ovlašćeni trgovac.

Iako kompanija ovlašćena za elektronsko plaćanje preuzima odgovornost za plaćanje kreditnom ili debitnom karticom, MojStan će se pobrinuti za korisničnu podršku u slučaju pitanja u vezi sa rezervacijom plaćenom putem kreditne ili debitne kartice.

Za određene cijene ili specijalne ponude) npr. bez mogućnosti povrata novca), imajte u vidu da snabdjevači mogu da traže da uplata bude izvršena unaprijed elektronskim prenosom (ukoliko je primjenjivo) ili putem kreditne ili debitne kartice, i stoga vaša kreditna kartica može biti predautorizovana ili terećena (ponekad bez mogućnosti povrata novca) u trenutku pravljenja rezervacije. Molimo vas da detaljno provjerite podatke (o rezervaciji) svog izabranog proizvoda ili usluge prije nego što napravite rezervaciju. MojStan ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu (ovlašćenu (navodno) neovlašćenu ili pogrešnu) naplatu koju izvrši snabdjevač i nećete moći da (ponovo) zatražite povrat novca za bilo koju validnu ili ovlašćenu naplatu od strane snabdjevača (uključujući cijene za plaćanje unapred, troškove nepojavljivanja ili otkazivanja) sa vaše kreditne ili debitne kartice.

U slučaju prevare ili neovlašćene upotrebe vaše kreditne kartice od treće osobe, većina banaka i izdavalaca kreditnih kartica snose rizik i pokrivaju sve troškove koji su posljedica prevare ili zloupotrebe, što ponekad može podrazumjevati odštetu (obično u iznosu od 50 EUR (ili u odgovarajućem iznosu u lokalnoj valuti)).

Plaćanje unaprijed, otkazivanje, nepojavljivanje i napisano sitnim slovima

Rezervisanjem smještaja kod snabdjevača, vi prihvatate relevantna pravila u vezi sa otkazivanjem i nepojavljivanjem u smještajnom objektu, kao i bilo kakve dodatne uslove (pružanja usluge) snabdjevač koji se mogu odnositi na vašu rezervaciju ili biti primjenjeni tokom vašeg boravka (uključujući i informacije u sekciji "napisano sitnim slovima" koje je snadbjevač postavio na našoj platformi, kao i relevantni kućni red snadbjevača), uključujući i usluge ili proizvode koje snabdjevač nudi (uslovi i odredbe pružanja usluge relevantnog objekta mogu se dobiti od samog objekta). Opšta pravila koja se odnose na otkazivanje i nepojavljivanje u određenom objektu na raspolaganju su na platformi, na stranici snabdjevača, tokom rezervacije i u e-poruci s potvrdom rezervacije. Molimo imajte na umu da određene cijene i specijalne ponude ne podležu izmjeni ili otkazivanju. U slučaju nepojavljivanja ili ukoliko postoji naknada za otkazivanje, objekat može da naplati primjenjive boravišne/turističke takse. Molimo vas da, u slučaju postojanja ovakvih uslova, prije rezervacije detaljno provjerite informacije o sobi. Imajte u vidu da neke posebne ponude ili cijene ne nude mogućnost otkazivanja ili izmjene rezervacije.

Molimo, detaljno provjerite da li se u pravilima snabdjevača nalaze ovakve stavke prije nego što napravite rezervaciju. Rezervacija koja zahtjeva uplatu depozita ili plaćanje unaprijed (djelimično ili u cjelosti) može biti otkazana (bez prethodnog obavještenja ili upozorenja) ukoliko se relevantni (preostali) iznos(i) ne mogu u cjelosti naplatiti na relevantni predviđeni dan uplate, u skladu sa relevantnim uslovima plaćanja snabdevača i pojedine rezervacije. Pravila otkazivanja i plaćanja unapred mogu se razlikovati u zavisnosti od tipa smještajne jedinice.

Molimo vas da pažljivo pročitate sekciju "napisano sitnim slovima" (koja se nalazi ispod vrsta smještajnih jedinica ili na dnu stranice svakog snadbjevača na našoj platformi) i važne informacije u potvrdi vaše rezervacije u vezi sa dodatnim pravilima koja snadbjevač može da odredi (npr. starosnim preduslovima, sigurnosnim depozitom, bezotkaznim dodacima za grupne rezervacije, dodatnim krevetima/doručkom koji se plaća, kućnim ljubimcima/prihvaćenim kreditnim karticama). Kašnjenje uplata, pogrešni podaci računa, debitne ili kreditne kartice, nevažeće kreditne/debitne kartice ili nedovoljna sredstva predstavljaju vaš rizik i odgovornost i ne ostvarujete pravo na naknadu bilo kog (nepovratnog) unapred uplaćenog iznosa, osim ako snabdjevač ne pristane na drugačije uslove ili to ne utvrdi u okviru svojih pravila o plaćanju (unapred) ili pravilima o otkazivanju.

Ukoliko želite da pregledate, izmjenite ili otkažete rezervaciju, uputstva za to možete pronaći u e-poruci sa potvrdom rezervacije. Imajte na umu da vam može biti naplaćena naknada za otkazivanje u skladu sa pravilima snabdjevača vezanim za otkazivanje, uplate depozita i nepojavljivanje. Predlažemo vam da prije rezervacije pažljivo pročitate pravila snabdjevača vezana za otkazivanje, plaćanja i nepojavljivanje. Takođe, vodite računa da plaćanja predstojećih rata izvršite na vrijeme u skladu sa uslovima relevantne rezervacije

Ukoliko kasnite ili ne stižete na planirani dan prijavljivanja, ili dolazite tek sljedećeg dana, obavezno to (blagovremeno / što prije) javite snabdjevaču, kako bi znali kada mogu da vas očekuju i da biste izbjegli da vaša snabdjevač bude otkazana ili vam bude naplaćen određen iznos zbog nepojavljivanja. StanNaDanm ne snosi odgovornost za posljedice vašeg kašnjenja ili otkazivanja, kao ni za odluku snabdjevača da naplati nadoknadu zbog nepojavljivanja.

Da li ću stvarno imati bolje prihode od izdavanja stana na dan?

Omogućavamo da što prije i što lakše poboljšaš svoje prihode. Sa automatizacijom poslovnog procesa iznamljivanja stana putem ovog portala imaš sve potrebne alatke na koje se oslanjaju i agencije za nekretnine. Bilo da si početnik ili ekspert u ovom poslu, članstvo će ti pomoći da unaprediš svoje poslovanje.

Šta ako se predomislim?

Nema problema. Možeš dobiti potpuni povrat novca, bez ikakvih pitanja, u roku od 30 dana. I uvijek možeš da promjeniš članstvo ili otkažeš pretplatu. Probaj neki plan već danas!

Kako mogu da poklonim članstvo?

To je odlična ideja za poklon! Javite nam se da se dogovorimo.

Da li mogu da koristim kao vlasnik stana ili kao gost, ovu aplikaciju na mobilnim uređajima?

Da! Uživaj u jedinstvenom iskustvu sa svojim klijentima preko svih tvojih uređaja.

Imaš još pitanja?

Kontakt

Srdačan pozdrav

Organizacija MojStan